Những điều được sinh viên yêu thích nhất ở Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  • Nguyễn Hiệp
  • 3 Tháng Bảy, 2018
  • Trong 48 năm đào tạo nhân lực nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã cung cấp hơn 30.000 kỹ sư, cử nhân nông lâm nghiệp và hơn 1.500 thạc sỹ, tiến sỹ. Mỗi một khóa học, các sinh viên có những trải nghiệm khác biệt với sự đổi mới của trường. […]